สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news24012563 akmtlpd 1
เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2563  เวลา  09.30 น.  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว โดยมี นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของกรมชลประทานมีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6, นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์, นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และรายงานสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในระหว่างการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี ยังได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวว่า สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยในการเปิด-ปิดการระบายน้ำ ทำให้มีน้ำตุนไว้ให้เกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และยังสามารถแบ่งปันน้ำไปช่วยจังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย ถือเป็นการบูรณาการการใช้น้ำได้อย่างดียิ่ง

news24012563 akmtlpd 2

news24012563 akmtlpd 5

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2506 สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2511 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เขื่อนลำปาวสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพื่อการเกษร โดยมีความจุประมาณ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร

news24012563 akmtlpd 4

news24012563 akmtlpd 7

ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,273 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 64 ของความจุอ่าง มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ 2 แห่ง ส่งน้ำเข้าระบบคลองส่งน้ำ ประมาณ 6.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซี่งขณะนี้พบว่าในเขตชลประทานมีการปลูกข้าวนาปรัง 295,304 ไร่, การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 3,356 ไร่, บ่อปลา 1,496 ไร่ พืชไร่พืชผัก 197 ไร่ รวม 300,353 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.85 โดยเขื่อนลำปาวถือเป็นแหล่งน้ำสำรองที่มีความสำคัญมากในขณะนี้ จากสภาวะภัยแล้งที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น โดยในระยะที่ผ่านมาเขื่อนลำปาวได้ทำการบริหารจัดการน้ำโดยส่งน้ำเข้าพื้นที่นาปรังกว่า  300,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงเกืดพายุโซนร้อนโพดุล อย่างไรก็ตามขณะนี้เขื่อนลำปาวจะต้องบริหารจัดการน้ำน้อยและต้องเฝ้าระวัง ถึงแม้จะมีน้ำกักเก็บกว่าร้อยละ 60 เนื่องจากการคาดการณ์ของกรมอุุนิยมวิทยาระบุว่า จะมีฝนต่ำกว่าเกณฑ์จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจะต้องส่งน้ำช่วยเหลือในพื้นที่ จ.มหาสารคาม,จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธรด้วย

ถึงแม้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ของเขื่อนลำปาว แต่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานเริ่มขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในพื้นที่ที่มีผลกระทบรุนแรง กองทัพบกและหน่วยบัญชาการพัฒนาได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลใน 118 จุด เพื่อสนับสนุนประปาหมู่บ้าน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทาน ได้เข้าไปช่วยเหลือในการจัดหาน้ำผิวดิน และสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงนี้แล้ว

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news22012563 kackm 2
วันที่ 22 ม.ค. 2563 ที่วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษา “สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ” สนองนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา โดยมี ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีวศึกษาเอกชน และโรงเรียนเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

news22012563 kackm 4

news22012563 kackm 5

news22012563 kackm 6

news22012563 kackm 11

news22012563 kackm 7

นายวาทิช ผ่านสำแดง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ” ของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา นำไปสู่การตัดสินใจ ในการเลือกศึกษาต่อ  ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา โดยการดำเนินงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน - นักศึกษา กิจกรรม 108 อาชีพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานประกอบการ พร้อมด้วยการเสวนาหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่  สานฝัน  เส้นทาง สายอาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0” และพิธีมอบเกียรติบัตร ครูแนะแนวดีเด่น ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วย โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานประกอบการเป็นอย่างดี

news22012563 kackm 8

news22012563 kackm 10

ด้าน ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ” ของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ด้านอาชีวศึกษา 50 : 50  ซึ่งขณะนี้ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงได้ดำเนินการรับรายงานตัวแล้ว มีนักเรียนเข้ามารายงานตัวเกินเป้าหมาย 45 % และวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงยังได้จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 121 ชิ้นงาน ซึ่งมีผลงานเด่นคือการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า และวิทยาลัยยังได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ มอบให้กับโรงเรียนเขตพื้นที่ประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 อีกด้วย

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news22012563 paswkt 5
ชาวบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกไปให้บริการ

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563  โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น  พงษ์อักษร  นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองในสังคมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

news22012563 paswkt 2

โดยในครั้งนี้ ได้นำการให้บริการประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นวดแผนไทย และบริการทางทันตกรรม มีผู้มารับบริการ 304 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผู้มารับบริการต่างดีใจที่ได้มีโครงการเช่นนี้ เพราะทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจสุขภาพ เจ็บป่วย ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ลำบาก และไม่เสียค่าใช้จ่าย

news22012563 paswkt 1

news22012563 paswkt 4

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 50,000 ตัว  การให้บริการจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บริการตัดผมฟรี แจกต้นกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้นพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าOTOP  การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยศูนย์ดำรงธรรม ยุติธรรมชุมชน และการบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับประชาชน

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news21012563 abjkspct 5
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา นายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน  112 คน

news21012563 abjkspct 2

news21012563 abjkspct 1

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

24 ม.ค. 2563 12:03
องคมนตรีติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ชื่นชมเขื่อนลำปาวมีวินัยในการบริหารจัดการน้ำ ทำให้มีน้ำตุนไว้ใช้ในหน้าแล้งอย่างเพียงพอ


เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2563  เวลา  09.30 น.  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว  [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 ม.ค. 2563 17:24
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษา “สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ” สนองนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา


วันที่ 22 ม.ค. 2563 ที่วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 ม.ค. 2563 16:59
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชนชาวอำเภอคำม่วง


ชาวบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 ม.ค. 2563 16:40
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 ม.ค. 2563 15:18
เอไอเอส ยืนหนึ่งบริษัทไทยเพียงรายเดียว ติดอันดับ Top 200 สุดยอดนายจ้างแห่งปีระดับโลก Global 2000 : World’s Best Employers 2019 โดย Forbes


ด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายการ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 ม.ค. 2563 15:04
แม่ค้ากาฬสินธุ์ เร่งทำขนมขายให้ทันวันจ่ายเทศกาลตรุษจีน


ผู้สื่อข่าวรายงานบรรกาศก่อนถึงวันจ่าย ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network