กาฬสินธุ์ ประชาชนนับหมื่นเดินเท้าขึ้นสะพานเทพสุดาร่วมร้องเพลงอาลัยพ่อหลวง (ชมคลิป)
อังคาร, 08 พฤศจิกายน 2016
ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พากันจอดรถเดินเท้าขึ้นสะพานเทพสุดา ซึ่งเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาวที่นับว่ายาวเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์กันกึกก้อง


            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ทั้ง 4 อำเภอ อ.สหัสขันธ์,อ.หนองกุงศรี,อ.ห้วยเม็ก และ อ.ท่าคันโท นับหมื่นคน ร่วมกันเดินขึ้น สะพานเทพสุดา ซึ่งเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาว ที่มีความยาวถึง 2,100 เมตร ระหว่างอำเภอสหัสขันธ์ พากันเดินเท้าขึ้นไปทั้งสองฝากฝัง ท่ามกลาง การดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา ต่างพากันถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นไปบนสะพาน จนกลายเป็นคลื่นมหาชนขนาดใหญ่ ทันทีที่คลื่นมหาชนทั้งสองฝังเดินไปถึง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชดำรัส ที่พระองค์ให้กรมชลประทานดำเนินการสร้างเขื่อนลำปาว ในปี 2513 จนสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วมให้กับชาวกาฬสินธุ์

            จากนั้นได้พากันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้อง หลายคนหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้ชาวกาฬสินธุ์ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อชาวกาฬสินธุ์ จนทำให้คนกาฬสินธุ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและประกาศที่จะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการน้อมน้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ยงยุทธ  ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์