Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

กาฬสินธุ์ ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Monday, 19 June 2017
สสจ.กาฬสินธุ์ และ สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์


          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์    วัณโรคนับเป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำฯ ซึ่งทางจังหวัดได้เป็นความสำคัญ ห่วงใยในสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้ต้องขังในเรือนจำ  กิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นอย่างมาก อันจะทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำฯ ทั้งยังเป็นการยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้แพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้ต้องขังอื่น กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น , โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม สังเกตการณ์  กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

          นายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ซึ่งวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่กลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย และปัญหาวัณโรคยิ่งรุ่นแรงมากขึ้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อเอดส์ ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมวัณโรคทุกกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้ต้องขังในเรือนจำ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 2,149 คน ผู้ต้องขังมีอัตราป่วยที่สูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 10 เท่า เนื่องจากมีการแพร่กระจายติดต่อกันเองระหว่างผู้ต้องขัง  เพราะผู้ต้องขังอยู่อย่างแออัด  การหมุนเวียนระบายอากาศได้น้อย ประกอบกับผู้ต้องขังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย ดังนั้น การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มผู้ต้องขังจึงมีความสำคัญอย่างมาก  เพื่อให้ได้รับการรักษาในการป่วยระยะเริ่มแรก ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งลดปัญหาการดื้อยาวัณโรคในจังหวัดกาฬสินธุ์  กิจกรรมในครั้งนี้มีบริการตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง, ตรวจคัดกรอง   วัณโรคและโรคเอดส์ โดยนำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาให้บริการภายในเรือนจำ เพื่อเอ็กซเรย์ปอดให้แก่ผู้ต้องอย่างละเอียด และประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ มีเป้าหมายดำเนินการคัดกรองครอบคลุมผู้ต้องขังทุกราย แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560  จะดำเนินการตรวจเอกซเรย์ปอดและส่งตรวจเสมหะ     เพื่อตรวจคัดกรองวัณโรค ,   ให้คำปรึกษาผู้ต้องขัง , ตรวจหาเชื้อเอชไอวี , การประเมินสุขภาพจิต และ   สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และช่วงที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จะดำเนินการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้ผู้ต้องขังพบแพทย์เพื่อตัดสินใจรักษา รวมทั้งอบรมให้ความรู้    วัณโรคและโรคเอดส์ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสุขภาพให้ผู้ต้องรับทราบทุกราย. 
วีรยา ภูแย้มใส /รายงาน
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com