Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนตรวจเยี่ยมบ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Friday, 16 June 2017
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขต 12 ตรวจเยี่ยมบ้านโคกโก่ง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง ขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศจากภายใน In side Out
 
ที่ศาลาพาแลงวัดศรีภูขันธ์ บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560 เขตตรวจราชการที่ 12 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งบ้านโคกโก่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับภาค โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชนบ้านโคกโก่ง ชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มทอผ้า กลุ่มพรมเช็ดเท้า กลุ่มจักสาน กลุ่มหมอเหยา (การรักษาผู้ป่วย) กลุ่มอาหารพื้นเมืองและเยี่ยมชมโฮมสเตย์
 
นางสมบัติ สมสวย ผู้ใหญ่บ้านโคกโก่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านโคกโก่งโฮมสเตย์ ได้รายงานผลการดำเนินว่า บ้านโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 มีคณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายข้อมูล/เทคนิค และที่ปรึกษา จำนวน 28 คน สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ "โคกโก่งก้าวไกล สู่สังคมไทย ยุค IT” ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงเข้าสู่การท่องเที่ยว ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นกับชุมชน โดยหมู่บ้านโคกโก่งมีเว็บไซด์ http://khokkong05.wordpress.com , www.facebook.com.pages/หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งโฮมเสตย์
 
ด้านนางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า บ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตั้งแต่ปี 2541 ได้รับรางวัลกินรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2543, 2551 รางวัลกินรี 1 ใน 10 ของโฮมสเตย์ทั่วประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ดังนั้น การนำข้อมูลสารสนเทศเข้ามาในหมู่บ้านจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพราะมีศักยภาพทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 
 ................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com