Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

กาฬสินธุ์การรณรงค์ (Kick Off) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Monday, 05 June 2017
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณมณฑล สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยมีผู้ร่วมปลูกทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน

กาฬสินธุ์การรณรงค์ (Kick Off) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อม น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) "กาฬสินธุ์ บ้านสวย เมืองสุข”
  
นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ Connecting People to Nature และมีคำขวัญว่า I’m With Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อให้วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ (Kick Off) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Green City) รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ "บ้านสวย เมืองสุข” ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการร่วมทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) ปลูกต้นไม้ตามแนวทางประชารัฐ ในวันนี้ ณ บริเวณรอบพุทธมณฑล สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน ส่วนราชการ ทหาร ศาล อัยการ ตำรวจ อำเภอเมือง หน่วยงานภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรม สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีเป้าหมายดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้อำเภอทุกอำเภอได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ทั้ง 18 อำเภอ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในครั้งนี้ด้วย 
 
..................สุรพล คุณภักดี /ข่าว สุวรรณ ศรีอาภรณ์ /ภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com