Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

เอไอเอสผุดลานสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Wednesday, 24 May 2017
เอไอเอสร่วมกับ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดสร้างลานสุขภาพ พร้อมเครื่องออกกำลังกาย แห่งที่ 13 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไปเอส นางอุดม วงษ์แสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ห้วยโพธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และอสม.ตำบลห้วยโพธิ์ร่วมกันทำพิธีเปิดลานสุขภาพ พร้อมเครื่องออกกำลังกาย แห่งที่ 13 ซึ่งเอไอเอสร่วมกันรพ.สต.ห้วยโพธิ์จัดสร้างขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพ และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและห่างไกลโรค

นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสในฐานนะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งได้ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งยังร่วมใจดูแลชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบสถานีฐาน ซึ่งจากการติดตั้งสถานีฐาน เราพบว่าการดูแลสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นหน่วยพยาบาลระดับต้นที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งการที่คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้นเป็นปัจจัยฐานของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ดังที่กล่าวว่า “สุขภาพดี ชุมชนดี  สังคมเข้มแข็ง” และที่สำคัญยังเป็นการสานต่อแนวคิดของภาครัฐที่มุงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โดยหนึ่งในโครงการดูแลสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นคือ โครงการ “ลานสุขภาพเอไอเอสเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน” ซึ่งจะจัดสร้างไว้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนทั่วทั้งประเทศมีอัตราสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากอาหาร การขาดการออกกำลังกาย และความเครียด ถึงแม้จะมีการส่งเสริมและให้ความรู้เชิงป้องกันโดยหน่วยพยาบาลแล้วก็ตาม แต่การขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอก็ยังส่งผลให้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เอไอเอส จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่ จัดสร้างลานสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายและลานเดินนวดเท้าไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลงานสาธารณสุขชุมชนและเครือข่าย อสม.ใช้เป็นศูนย์กลางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ห่างไกลโรค อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับลานสุขภาพเอไอเอส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโพธิ์ แห่งนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีฐานดงสว่าง นับเป็นลานสุขภาพแห่งที่ 13 ที่เอไอเอสจัดสร้างขึ้น โดยมีเครื่องออกกำลังกาย 5 ชนิด ประกอบด้วย จักรยานปั่นแนวนอน เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน เครื่องบริหารเอวและการออกกำลังกายแบบย่ำสลับ เครื่องเดินสลับแนวราบและลานเดินนวดเท้า พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายสำหรับให้นักวิชาการด้านสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม.ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์ /////// รายงาน
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com