Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ชาวนากาฬสินธุ์น้ำตาตกข้าวนาปรังราคาถูกกว่ารำเลี้ยงหมู PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Tuesday, 09 May 2017


          วันนี้ (9 พ.ค. 60) เกษตรกร “ชาวนา” ที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายราย ออกมาให้ข้อมูลทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ ถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวตนเองในปัจจุบัน ที่กำลังวิกฤติอย่างหนัก เนื่องจากลงทุนลงแรงทำนาปรัง เพื่อหวังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ต้องมาผิดหวังและขาดทุน ที่ราคาข้าวปีนี้ตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปีที่ตั้งแต่ทำนามา โดยข้าวราคาเหนียว อยู่ที่กิโลกรัมละ 5.50 บาทเท่านั้น ในขณะที่ราคารำเลี้ยงหมู กิโลกรัมละ 6 บาท

          คุณป้าชาวนาท่านหนึ่งของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวฯ ว่า ตนเองอายุ 60 ปี มีอาชีพทำนา ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำนามาตั้งแต่เกิด เพราะมีที่นาติดคลองชลประทาน จึงคิดว่าอาชีพทำนา จะเป็นอาชีพสุจริตที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้พออยู่พอกิน แต่ปีนี้ต้องน้ำตาตก เมื่อราคาข้าวนาปรังตกต่ำมาก ต้องขาดทุน เพราะไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรมาลงทุนเป็นค่าปุ๋ย ค่ารถไถนา รถเกี่ยวข้าว จึงขอให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขราคาข้าวโดยด่วนด้วย เพื่อให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้ หมดหนี้หมดสิน ซึ่งก็จะทำให้กลุ่มชาวนา ผู้ที่ได้ชื่อว่า “กระดูกสันหลังของชาติ” มีความเป็นอยู่ที่ดี รักษาไว้ซึ่งอาชีพชาวนา ให้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปด้วย

คนทำนา หวังพอกิน หวังปลดหนี้    อยู่พอดี ตามรอยพ่อ ขอได้ไหม
รัฐบาล ลงมาช่วย อย่างจริงใจ            ดูแลให้ เราชาวนา เงยหน้าชื่น
ลงทุนกาย ลงทุนใจ ไม่เคยท้อ        หวังไปต่อ ในวันรุ่ง ที่สดใส
อยากยอมอด ลดรายจ่าย ค่อยเป็นไป        ทิ้งไม่ได้ อาชีพหลัก “รักษ์ทำนา”

ลุงหนวดส่องเลนส์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

 

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com