Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

“สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง” อีกหนึ่งทางเลือกของชาวกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 6
แย่มากดีมาก 
Saturday, 25 March 2017


          จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี เนื่องจากมีเขื่อนลำปาวที่ช่วยระบายน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ได้ใช้ในการประกอบอาชีพ หนึ่งในนั้นคือ ภาคการประมง ที่นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด สัตว์น้ำเศรษฐกิจหลักๆ ที่มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ปลานิล กุ้งก้ามกราม ปลาดุก และปลาหมอไทย เป็นต้น ดังนั้นภาคการประมงจึงนับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ประมงกาฬสินธุ์” เป็นสาขาวิชาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการประมงมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนสู่ภาคการประมงอย่างต่อเนื่อง

บัณฑิตหลายคนได้ทำงานเป็นข้าราชการของกรมประมง กระจายตามพื้นที่ต่างๆ
หลายคนทำงานในบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านประมง
 หลายคนทำงานในสายวิชาการด้านการประมงในฐานะอาจารย์
และหลายคนมีธุรกิจประมงเป็นของตนเอง

          ปัจจุบันสาขาวิชานี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง พูดอย่างง่ายๆ ว่า ใครที่เรียนประมงแล้ว ถ้าไม่เปลี่ยนอาชีพไปทำงานในสายอาชีพอื่น จะไม่รู้จักคำว่าตกงานอย่างแน่นอน เพราะประมงกาฬสินธุ์เน้นการสร้างคนให้สู้งานมาโดยตลอด


หากถามว่าเรียนประมงกาฬสินธุ์ดีอย่างไร? แล้วจะได้เรียนอะไรบ้าง?
สู้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ได้ไหม?  เรียนเลี้ยงปลา ทอดแหเหรอประมง ไม่ต้องเรียนก็ได้มั้ง?

          หลากหลายคำตอบที่หลายคนยังคงเข้าใจผิดอย่างมหันต์ แต่วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกับทุกท่านครับ เมื่อท่านเข้ามาเรียนที่ประมงกาฬสินธุ์นี้ท่านจะได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการประมงกับคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถไม่เป็นรองมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ในประเทศ และที่สำคัญมีความเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิดราวพ่อแม่ดูแลลูก สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นั้นประกอบด้วยวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวกับด้านการประมงทั้งหมด การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ กุ้ง และปลาสวยงาม การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ การเรียนรู้การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยวิธีการต่างๆ การจัดการฟาร์ม รวมถึงเรียนรู้ทักษะทางด้านการประมง ศาสตร์และองค์ความรู้เหล่านี้จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ท่านมีองค์ความรู้แล้วนำไปใช้เพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีความต้องการสาขาวิชาชีพนี้อย่างต่อเนื่อง หรือนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา เหตุที่ผมกล่าวเช่นนี้ได้คงไม่เกินกว่าความจริงมากนักเพราะอุตสาหกรรมประมงนับว่าเป็นอุตสาหกรรมในระดับต้นๆ ที่ทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย ในเมื่อเราอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำและทรัพยากรแล้ว ประกอบกับมีมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาด้านการประมงที่มีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลากว่าหลายสิบปีอยู่ในจังหวัดของท่านแล้ว การตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ทำให้สามารถก้าวต่อได้ในตลาดแรงงาน หรือสร้างอาชีพได้บนพื้นฐานความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ย่อมทำให้ท่านอยู่รอดได้ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไปไกลบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และมีเวลาทำอย่างอื่นไประหว่างการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้ชาวกาฬสินธุ์ได้รู้จัก อย่าลืมนะครับว่า การเรียนในสิ่งที่ชอบบางครั้งก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความอยู่รอดหรือการได้งานของชีวิต แต่การเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและภาคเศรษฐกิจมีความต้องการนั้นย่อมทำให้เราอยู่รอดได้ หรือสร้างอาชีพได้จากองค์ความรู้ที่เราเรียนมา อยู่ที่ท่านแล้วล่ะครับที่จะเลือกว่าชีวิตต้องการแบบไหน

          สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ดร.จักรินทร์ ตรีอินทอง โทร.089-4540878 หรือคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://fishery.ks.ksu.ac.th 
ขอบคุณข้อมูลจาก
ดร.จักรินทร์ ตรีอินทอง
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 
ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com