Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 18 มีนาคม 2017


ขอเชิญร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๐  ณ  วัดกุดอ้อ  ต.หลุบ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๐

เนื่องด้วยวัดกุดอ้อ  ชาวบ้านกุดอ้อ  หมู่ที่ ๒  และชาวบ้านสุขสวัสดิ์  หมู่ที่  ๑๔  ต.หลุบ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญประเพณี  เทศน์มหาชาติ   เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้  และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัด

ฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญ / เจริญพรบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชน  ผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาร่วมงานฟังเทศน์มหาชาติ และขอแผ่กัณฑ์เทศน์ – กัณฑ์หลอน  จากหมู่บ้านของท่าน  หมู่บ้านละ  ๑  ต้น  ตามกำลังศรัทธา

ด้วยอานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้  ขออำนวยบุญกุศลตลอดทั้งคุณพระศรีรัตนตรัย  จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญครั้งนี้  จงมีแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุพิธพรชัยทั้ง  ๔  ประการ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติ  ให้แก่ทุกๆท่านและครอบครัวจงเจริญยิ่งๆขึ้นไป  ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดกาลเทอญ.

กำหนดการ
    วันเสาร์  ที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ( ตรงกับวันแรม  ๑๓    ค่ำ  เดือน  ๔  )  เป็นวันรวม
        เวลา  ๐๘.๐๐  น.    รับบริจาคกัณฑ์เทศน์ข้าวเปลือกและจตุปัจจัยตลอดทั้งวัน
        เวลา  ๑๖.๐๐   น.    แห่อุปคุต
        เวลา  ๑๙.๐๐   น.    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ - เทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน
    วันอาทิตย์ ที่ ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ( ตรงกับวันแรม  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๔  )  เป็นวันเทศน์
        เวลา  ๐๔.๐๐  น.    แห่ข้าวพันก้อน  -  เทศน์สังกาศ
        เวลา  ๐๙.๐๐   น.    เทศน์กัณฑ์มหาชาติ  ไปจนกว่าจะจบ และรับกัณฑ์หลอนตลอดทั้งวัน และกลางคืนมีมหรสพสมโภช

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูธรรมจักรโสภณ  เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ
พระครูสุตรัตนานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ 
และพระภิกษุสามเณรทุกรูปในวัด

คณะกรรมการดำเนินงาน
        นายเที่ยง  กุลศรี        ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านกุดอ้อ  หมู่ที่  ๒
        นายชูศักดิ์  แฝงศรีจันทร์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒
        นายปรีชา  ภูนางาม        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒
        นายสมศรี  ปรีประสาท        ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสุขสวัสดิ์  หมู่ที่  ๑๔
        นายอุปถัมภ์  สุวรรณชาติ    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๔
        นายนรินทร์  พิมชะอุ่ม        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๔
        ผ.อ. สอาด  เนตวงษ์        ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา

คณะอสม. บ้านกุดอ้อและบ้านสุขสวัสดิ์  คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง  ๒  หมู่บ้านและชาวบ้านทั้ง  ๒  หมู่บ้าน  เป็นกรรมการ

พุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจร่วมทำบุญ ทำโรงทาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดกุดอ้อ โทร.084-2162231 , 082-5012501

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com