Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

รายงานพิเศษ เจาะลึกการทำน้ำอ้อยก้อนของชาวบ้านหนองแข้ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Wednesday, 08 March 2017


บ้านหนองแข้ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  มีเกษตรกรจำนวนหนึ่งได้ยึดอาชีพการทำน้ำอ้อยก้อนขายเป็นรายได้เสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวของทุกปี คือจากช่วงเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคม  เกษตรกรที่ทำอาชีพนี้มีรายได้ประมาณ 6,000–7,000 บาทต่อวัน  หรือหลายแสนบาทต่อครัวเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ(ต้นอ้อย) ของเกษตรกรแต่ละราย สำหรับเส้นทางการจำหน่ายจะมีพ่อค้าทั้งคนในชุมชนและพ่อค้าจากต่างจังหวัดมารับซื้อถึงที่ และจะต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าหลายวันจึงจะได้รับสินค้าตามจำนวนที่ต้องการ

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทร.สอบถามได้ที่เบอร์ 0621172069 (คุณเทอม)

ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม อาชีพ การท่องเที่ยว หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านเกิดท่าน ได้เพียงรวบรวมข้อมูล เขียนข่าว พร้อมภาพ วิดีโอ ส่งมาได้ทางอีเมล์ trakol@gmail.com เราพร้อมนำเสนอข่าวสาร เพื่อส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยวของพี่น้องบ้านเรา "ชาวกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน"


น.ส.สุภาวดี พุธาผ่าย , ประชาพร หาญสินธุ์ /บรรยาย
แสนยากร นนท์จุมจัง /ถ่ายภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com