Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

เทศกาลและงานประเพณี PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 11
แย่มากดีมาก 
พุธ, 19 มีนาคม 2008

เทศกาลและงานประเพณี

 งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
จัดขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธุ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานจะประกอบด้วยขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ ตกแต่งเป็นรูปเครื่องดนตรีโปงลาง ขนาดยักษ์ แต่งตัวชุดพื้นเมือง แข่งขันสาวดีดไห และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ

งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
จัดขึ้นประมาณวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ณ โรมแรมริมปาว เพื่อเป็นการเทิด พระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สนับสนุน ส่งเสริม และรับงานการทอผ้าไหมแพรวา ของชาวผู้ไทย เข้าไว้ในโครงการศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมป์ จนทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชาวผู้ไทย

 

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com