Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

กาฬสินธุ์ ประชาชนนับหมื่นเดินเท้าขึ้นสะพานเทพสุดาร่วมร้องเพลงอาลัยพ่อหลวง (ชมคลิป) PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 38
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 08 พฤศจิกายน 2016
ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พากันจอดรถเดินเท้าขึ้นสะพานเทพสุดา ซึ่งเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาวที่นับว่ายาวเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์กันกึกก้อง


            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ทั้ง 4 อำเภอ อ.สหัสขันธ์,อ.หนองกุงศรี,อ.ห้วยเม็ก และ อ.ท่าคันโท นับหมื่นคน ร่วมกันเดินขึ้น สะพานเทพสุดา ซึ่งเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาว ที่มีความยาวถึง 2,100 เมตร ระหว่างอำเภอสหัสขันธ์ พากันเดินเท้าขึ้นไปทั้งสองฝากฝัง ท่ามกลาง การดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา ต่างพากันถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นไปบนสะพาน จนกลายเป็นคลื่นมหาชนขนาดใหญ่ ทันทีที่คลื่นมหาชนทั้งสองฝังเดินไปถึง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชดำรัส ที่พระองค์ให้กรมชลประทานดำเนินการสร้างเขื่อนลำปาว ในปี 2513 จนสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วมให้กับชาวกาฬสินธุ์

            จากนั้นได้พากันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้อง หลายคนหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้ชาวกาฬสินธุ์ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อชาวกาฬสินธุ์ จนทำให้คนกาฬสินธุ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและประกาศที่จะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการน้อมน้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ยงยุทธ  ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com