Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 7
แย่มากดีมาก 
Wednesday, 19 March 2008

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

อำเภอเมือง
Muang Districk
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)
          ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริง ยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ ก่อสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นการ แสดงกตเวทีคุณต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์
วัดกลาง (พระอารามหลวง)
 
 
          เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำ มีพุทธลักษณะงดงาม หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์มีสีดำ แม้จะขัดผิวให้เห็นเนื้อทอง สัมฤทธิ์แต่ไม่นานผิวของพระพุทธรูป ก็จะกลับดำดุจลงรักตามเดิม หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว ที่พระแท่นมีรอยจารึก เป็นอักษรไทยโบราณ สร้างในสมัยพระคูนาขาม เมืองภูแล่นช้าง พระยาชัยสุนทร(กิ่ง) ได้นำมาเป็นพระพุทธรูปศรีเมือง
วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)
          เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีเสมาจำหลักจากเมืองฟ้าแดดสงยางเก็บรักษา ไว้จำนวนหนึ่ง ชิ้นที่งดงามที่สุดคือ หลักจำหลักมีรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาท ทำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปะแบบทวาราวดี) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส
วัดอินทร์ประทานพร (พุทธสถานภูปอ)
          ตั้งอยู่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดไปทางทิศเหนือ 28 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 2319 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ปางไสยยาสน์ ฝีมือช่างสมัยทวารวดี จำหลักบนหน้าผา 2 องค์ องค์แรกประดิษฐาน อยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวเมืองกาฬสินธุ์ และใกล้เคียง ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันจัดงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์ ประมาณเดือนเมษายนทุกปี นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน และเมื่อปี 2538 ได้มีการพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์กว่า 20 จุด ในบริเวณวัดอินทร์ประทานพร หุบเขาภูปอ ถ้ำหมัด แต่ยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนาเหมือนที่ภูกุ้มข้าว ที่อำเภอสหัสขันธ์
พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์
         ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยรัตน์ มาประณีต) ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของดีเมืองกาฬสินธุ์ จัดเป็นห้องบรรยายสรุป ห้องเจ้าเมือง ห้องศาสนา ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวผู้ไทย ห้องวิจิตรแพรวา ห้องศึกษาค้นคว้า เรื่องหัตถกรรม ห้องสาธิตจำหน่ายผ้าไหมแพรวา และของที่ระลึกพื้นเมือง โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชม ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
อำเภอกมสาไสย
Kamalasai Districk
พระธาตุยาคู
          เดิมเรียกว่า "พระธาตุใหญ่" อยู่ในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง กลางทุ่งนาทิศเหนือของบ้านเสมา ห่างจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม) ประมาณ 600 เมตร เป็นสถูปก่อสร้างแบบทวารวดี สร้างด้วยอิฐดิน (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง กว้าง 10 เมตร สูง 8 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบ จตุรมุข เชื่อว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของ พระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ สังเกตได้จากเมื่อเมืองเชียงโสมชนะสงคราม ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองฟ้าแดดสงยาง แต่ไม่ได้ทำลายพระธาตุยาคู จึงเป็นโบราณสถาน ในเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชาวบ้านจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นของหมู่บ้าน
ยังมี เมืองฟ้าแดดสงยาง , วัดโพธิ์ชัยเสมาราม(วัดบ้านก้อม) ที่น่าเที่ยว แล้วเราจำนำภาพแหล่งท่องเที่ยวมาให้ชมอีกค่ะ
อำเภอสมเด็จ
Somdet Districk
ผาเสวย
 
          อยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสมเด็จ 17 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 58 กิโลเมตร เส้นทางสายสมเด็จ-สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 213 เดิมชาวบ้านเรียกว่า "ผารังแร้ง" เมื่อพ.ศ.2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับนั้นว่า "ผาเสวย" ตั้งอยู่บนเหวลึก หน้าผาสูงชัน บนหน้าผาเสวยสามารถ ชมทัศนียภาพและเป็นที่พักผ่อนได้เป็นอย่างดี
อำเภอยางตลาด - อำเภอท่าคันโท
Yang Talad Districk-Tha Kun Tho Districk
สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)
          เป็นสวนป่าธรรมชาติ อยู่บริเวณ ทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว มีพื้นที่ 1,420 ไร่ มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง หรือป่าแดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสวนสัตว์เปิดที่มีสัตว์ป่าที่เป็น เอกลักษณ์ของสวนสะออน คือ วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์หายาก อยู่จำนวนมากกว่า 130 ตัว นอกจากฝูงวัวแดงแล้ว ยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ชะนี ลิง นกชนิดต่าง ๆ ทั้งที่เลี้ยงไว้ และนกที่มาตามฤดูกาล สวนสะออนเปิดให้เข้าชมทุกวัน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า สิ่งอำนวยความสะดวก บ้านพักของสถานีฯ สถานที่กางเต้นท์ แคมป์ไฟ ห้องน้ำ เหมาะสำหรับค่ายพักแรม และสัมมนาสำหรับเยาวชน การใช้สถานที่โดยขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่สถานีฯ หรือทำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้า ส่งไปที่ สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว ตู้ ปณ. 120 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 หรือติดต่อผู้อำนวยการสวนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0-2516-4292-3 ต่อ 708          การเดินทางจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ได้สองเส้นทาง คือ ตามเส้นทางไปเขื่อนลำปาว หรือใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 227 19ก.ม. เลี้ยวซ้ายทางแยกไปสวนสะออน ระยะทาง 5 ก.ม.
และยังมี เขื่อนลำปาว วนอุทยานภูพระ ที่จะนำภาพมาให้ชมอีก
อำเภอสหัสขันธ์
Sahatsakhan Districk
แหล่งพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
 
 
 
          อยู่บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว วัดป่าสักกะวัน อ.สหัสขันธ์ เดินทางโดยเส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ระยะทาง 28 ก.ม. แยกขวา 1 ก.ม. เมื่อปี พ.ศ. 2513 พระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ได้พบกระดูกชิ้นใหญ่ ในบริเวณวัด แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ โดยได้นำกระดูกที่พบเก็บรักษาไว้ที่วัด ในปี 2521 นายวราวุธ สุธีธร นักธรนีวิทยาและคณะ จากกรมทรัพยากรธรณี ได้เดินทางมาสำรวจธรณีวิทยาบริเวณนี้ พบตัวอย่างดังกล่าวจึงได้แจ้งว่าเป็นซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ ต่อมาในปี 2523 คณะสำรวจธรณีวิทยาไทย-ฝรั่งเศส ได้นำกระดูกเหล่านั้น 3 ท่อน ไปศึกษา พบว่าเป็นส่วนของกระดูกหน้าของไดโนเสาร์ซอโรพอด (Sauropod) จนกระทั่งปี 2537 จึงได้ทำการสำรวจขุดค้นและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ พบซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ จำนวนมาก ในชั้นหินเสาร์ขัว (Sao Khua Formation) ยุคครีเตเซียส ตอนต้น (Early Cretaceous) อายุประมาณ 130 ล้านปี แหล่งขุดค้นแห่งนี้พบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืช จำนวนมากกว่า 700 ชิ้น ซึ่งมีไดโสเสาร์ ประมาณ 7 ตัว นับว่าภูกุ้มข้าว เป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์แหล่งใหญ่ และสมบูรณ์ ที่สุดในประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณีได้สร้างอาคาารคลุมไว้ เพื่อป้องกันการเสียหายของฟอสซิล โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ฟอสซิล และนิทรรศการเรื่องราวไดโนเสาร์ทุกวัน
          สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว กรมทรัพยากรธรณี อำเภอสหัสขันธ์ โทร 0-4387-1014
ยังมีอีก หลวงพ่อบันดาลฤทธิผล (หลวงพ่อบ้านด่าน) วัดพุทธนิมิต (วัดภูค่าว) อุโบสถวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ภูสิงห์ วัดตาดแม่นายเทพนิมิตร แหลมโนนวิเศษ บ้านแพรวา
อำเภอคำม่วง
Kham Muong Districk
ศูนย์วิจิตรแพรวา, กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
อำเภอกุฉินารายณ์
Ku Chi Narai Districk
กลุ่มหัตถกรรมจักสารไม้ไผ่หนองห้าง หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกก่อง วนอุทยานภูผาวัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน วัดสิมนาโก โทร. 0-4381-9500
อำเภอเขาวง
Kao Wong Districk
น้ำตกผานางคอย น้ำตกตาดทอง
กิ่งอำเภอนาคู
Nakhu Sub Districk
แหล่งพบรอยเท้าไดโนเสาร์ วนอุทยานภูแฝก
* ข้อมูลภาพกำลังเพิ่มเติม
 

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com