Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ว่าด้วยยารักษามะเร็ง PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Sunday, 15 May 2016


รู้ทันมะเร็ง : ว่าด้วยยารักษามะเร็ง : โดย ... นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

 
                            ยังมีออกมาตลอดสำหรับโฆษณาชวนเชื่อขายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ชอบอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค โดยเฉพาะโรคยอดนิยมอย่างโรคมะเร็งก็อยู่ในอันดับต้นๆ ที่ถูกแอบอ้างถึงมาโดยตลอด ทั้งที่จริงๆ แล้วกว่าจะได้มาซึ่งยารักษามะเร็งแต่ละตัวนั้น ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมหาศาล
 
                            หากจะบอกว่ากว่าจะได้มาซึ่งยาแผนปัจจุบันขนานใหม่ๆ ที่ออกมาใช้รักษาโรคกันสักตัวนั้น ต้องใช้เวลายาวนานถึง 10-15 ปี ยิ่งไปกว่านั้นกว่าจะได้เจ้าสารที่ว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคและสามารถพัฒนาต่อจนเป็นยาได้หนึ่งตัวนั้น มาจากการค้นคว้าวิจัยสารทั้งหมดอย่างน้อยประมาณ 5,000 ตัวที่นำมาทดสอบ แต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายาใหม่หนึ่งตัวนั้นตกประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 24,000 ล้านบาท ในแต่ละปีจะมียาใหม่เข้าสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 30 ตัว ด้วยเหตุผลที่ต้องใช้ทั้งเงินและความมานะอุตสาหะกว่าจะค้นพบยาตัวใหม่ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมยาตัวใหม่ๆ มันถึงได้ราคาแพงหนักหนา โดยเฉพาะยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง
 
                            ขั้นตอนหลักๆ เริ่มต้นจากนักวิจัยต้องเข้าใจการทำงานที่ผิดปกติของร่างกายจนทำให้เกิดโรคนั้นๆ จากนั้นจึงเริ่มค้นหาสารที่มีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาเป็นยาชนิดใหม่ได้ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การสกัดแยกจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือสมุนไพร การสังเคราะห์สารเคมีหรือสารเลียนแบบสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หลังจากได้สารที่ว่าแล้ว ก็มาศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ขั้นตอนนี้เริ่มจากการศึกษาในหลอดทดลองก่อน ต่อด้วยการศึกษาในสัตว์ทดลองประเภทต่างๆ เช่น ศึกษาว่าสารรักษามะเร็งตัวใหม่สามารถทำลายมะเร็งในหนูทดลองที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งชนิดนั้นๆ เรียกว่าศึกษากันทั้งแบบนอกร่างกายและในร่างกายว่าสารนั้นดูดซึมและมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างไร มีพิษอะไรบ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าสารนั้นปลอดภัยเพียงพอที่จะทำการศึกษาในมนุษย์ต่อไป จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการเตรียมรูปแบบยาที่เหมาะสมที่จะใช้ในทางคลินิก มีการพัฒนารูปแบบยาให้มีความคงสภาพและได้ผลในการรักษา และสามารถนำไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ ขั้นต่อไปก็รวบรวมรายงานการศึกษาทั้งหมดยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน เพื่อทำการศึกษาวิจัยในคนต่อไป
 
                            สำหรับการวิจัยยารักษามะเร็งตัวใหม่ๆ นั้น จะทำการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยามะเร็งมาตรฐานขนานอื่นๆ มาแล้ว เพื่อศึกษาว่าเมื่อนำยานั้นมาใช้ในคนป่วยจริงจะได้ผลดีเหมือนในห้องปฏิบัติการหรือในสัตว์ทดลองหรือไม่ ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานและมีหลายระยะย่อยในการศึกษา ที่สำคัญต้องทำการวิจัยในหลายโรงพยาบาลทั่วโลก ใช้ผู้ป่วยเข้าร่วมงานวิจัยจำนวนมาก และท้ายที่สุดคือการศึกษาเปรียบเทียบกับยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐาน จึงสามารถสรุปผลได้ว่ายาเคมีบำบัดตัวใหม่ที่ว่านั้นเหมาะสมกับการรักษามะเร็งประเภทไหน และควรใช้ยาตัวนี้เมื่อใด ซึ่งแท้จริงแล้วในแต่ละขั้นตอนยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก
 
                            ทราบขั้นตอนวิธีการว่ามีเหตุมีผลขนาดนี้แล้ว ผู้ป่วยมะเร็งคนไหนที่คิดจะละทิ้งการรักษามาตรฐาน ยังอยากจะไปทดลองใช้ยาผีบอกหรืออาหารเสริมอยู่อีก ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วล่ะครับ
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com