Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผลงานดีเด่นด้านปราบปรามยาเสพติดรับเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
Monday, 05 January 2015
นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งและประกาศเพื่อรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยได้กำหนด แนวทางและวีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ในการนี้ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รวบรวมผลงานการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คสช. และตามสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีสถานีตำรวจ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ สภ.สมเด็จ สามารถจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด จำนวน 2 คน ของกลางยาบ้า 11,874 เม็ด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สมเด็จ จำนวน 11 ราย ได้แก่ 

1. พ.ต.ท.สำเภา ยินดี รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.สมเด็จ 
2. พ.ต.ท.วรพจน์ วัฒนะสุวรรณ สว.สส.สภ.สมเด็จ 
3. ร.ต.อ.ภูษิต โคตรแสงอ่อน รอง สว.ป้องกันปราบปราม สภ.สมเด็จ 
4. ร.ต.ต.สเถียร กัญญสกุล รอง สว.ป้องกันปราบปราม สภ.สมเด็จ 
5. ร.ต.ท.สุวิทย์ ภูตะวัน รอง สว.สืบสวน สภ.สมเด็จ 
6. ด.ต.บุญธรรม นิสังกาศ 
7. ด.ต.พีระเชฐ พิกุลมโนรัตน์ 
8. ด.ต.ปรีชา มะโนรา 
9. จ่าสิบตำรวจวิษณุกร กั้วมาลา 
10. จ่าสิบตำรวจอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์ 
11. สิบตำรวจเอกสานิต เจ้าแก่นแก้ว

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com