Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 
Wednesday, 04 June 2008

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรรแกรม UNODC ขึ้น โดยมีพันตำรวจเอกสุภากร คำสิงห์นอก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการ

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าปัญหายาเสพติดมีความรุนแรง ซับซ้อน และเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชน นักค้ายาเสพติดก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิต การเคลื่อนย้าย และวิธีการค้ายาเสพติด ให้มีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้รอดพ้นจากการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่

ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ให้รู้เท่าทันรูปแบบ และวิธีการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ ของนักค้ายาเสพติด ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้กับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 จำนวน 20 นาย จาก สภ.กมลาไสย, สภ.ดอนจาน, สภ.ฆ้องชัย และ สภ.ร่องคำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมจากศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อว่าชุมชน และสังคม จะได้ปลอดจากยาเสพติด อาชญากรรม

 
< ก่อนหน้า

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com