Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ถ้าจะต้องขับรถขณะน้าท่วม แล้วไม่รู้ว่าจะท้าอย่างไรดี วันนี้เกร็ดความรู้มีมาบอกกัน PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 
Monday, 20 December 2010
ถ้าจะต้องขับรถขณะน้าท่วม แล้วไม่รู้ว่าจะท้าอย่างไรดี วันนี้เกร็ดความรู้มีมาบอกกัน...

1. ห้ามเปิดแอร์เด็ดขาด ในขณะขับรถลุยน้าลึก  หรือแม้จะน้าตื้นก็ตาม เพราะสาเหตุที่รถดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดแอร์แล้วขับลุยน้าเพราะว่า เมื่อเปิดแอร์ พัดลมจะท้าง าน ท้าให้ใบพัดจะพัดให้น้ากระจายไปทั่วห้องเครื่อง แล้วท้าให้เครื่องดับ แต่ถ้าเครื่องไม่ดับ ใบพัดก็จะหมุนๆ แล้วในขณะที่ลุยน้านั้น ก็อาจจะมีขยะต่าง ๆ เช่น กิ่งไม้ ถุงพลาสติกเศษกระดาษ เป็นต้น ขยะพวกนี้ มีโอกาสที่จะเข้ามาในห้องเครื่อง แล้วโดนใบพัดตัดจนใบพัดหัก ซึ่ งถ้าใบพัดหักแน่นอนว่า จะไม่สามารถขับรถต่อไปได้อย่างแน่นอนเพราะระบบระบายความร้อนจะมีปัญหา

2. ควรใช้เกียร์ต่้า ส้าหรับเกียร์ธรรมดา ก็ใช้ประมาณเกียร์ 2 หรือส้าหรับออโต้ ก็ใช้เกียร์ L ก็ได้ รวมถึงการขับขี่ที่มีความเร็วต่้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรใช้ความเร็วสม่้าเสมอ อย่าหยุดอย่าเร่งความเร็วขึ้น

3. ไม่ควรเร่งเครื่องให้รอบสูงๆ เพราะจะท้าให้รถมีความร้อนสูงขึ้น เมื่อเครื่องมีความร้อนสูงขึ้น ใบพัดระบายความร้อนก็จะท้างาน และสิ่งที่จะตามมาก็เหมือนกับข้อ 1 ไม่ต้องกลัวว่าน้าจะเข้าท่อไอเสีย เพราะต่อให้น้าจะท่วมท่อไอเสีย แล้วสตาร์ทรถอยู่ที่รอบเดินเบาแรงดันที่ออกมาเพียงพอที่จะดันน้าออกมาอย่างสบาย ๆ ต่อให้จอดรถทิ้งไว้จนน้าท่วมท่อไอเสียก็ตาม เมื่อสตาร์ทรถก็ยังติดแน่นอนส้าหรับเครื่องหัวฉีด

4. ควรลดความเร็วลง เมื่อก้าลังขับรถสวนกับอีกคันที่ก้าลังขับมา เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นคลื่นชนคลื่น ซึ่งน้าที่ปะทะระหว่างรถของเราและรถที่วิ่งสวนมา มันก็อาจท้าให้น้ากระเด็นไปท้าอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในได้

หลังจากลุยน้าลึกมา สิ่งที่ควรท้าต่อ คือ พยายามย้าเบรกเพื่อไล่น้า เพราะในช่วงแรก ๆ หลังจากการลุยน้าลึกมามันจะเบรกไม่อยู่และเป็นอันตรายมาก ถ้าไม่ท้าการย้าเบรกเพื่อไล่น้าออกจากระบบเบรก ส้าหรับเกียร์ธรรมดา ต้องมีการย้าคลัชเช่นเดียวกับการย้าเบรก เพราะหลังการลุยน้ามาอาจมีปัญหาคลัชลื่น จึงต้องท้าทั้งย้าคลัชและย้าเบรก และไม่ควรดับเครื่องทันที ถึงแม้ถึงจุดหมายก็ตาม เพราะอาจมีน้าค้างอยู่ในหม้อพักของท่อไอเสีย ซึ่งควรสตาร์ทรถทิ้งไว้สักพัก ซึ่งจะสังเกตได้ว่า มีไอออกจากท่อไอเสีย ก็ไม่ต้องตกใจ ก็ให้สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้น้าในหม้อพักมันระเหยออกไป เพราะถ้าไม่ท้าอย่างนี้ มันอาจจะผุได้


ถ้าต้องขับรถตอนน้าท่วมอีก ก็น้าวิธีที่แนะน้าไปปฏิบัติกัน จะได้รักษาสภาพรถไว้ใช้ได้นานๆ

ข้อมูลจาก เดลินิวส์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com